Armatúry

Ponúkame ucelenú skupinu priemyselných armatúr vysokej kvality, zaručujúcich prevádzkovú spoľahlivosť, bezpečnosť a dlhodobú životnosť.


Menovitý priemer armatúr DN 08 |1/4"| ~ DN 2200
Menovitý tlak PN 6 ~ PN 250
Teplotné rozpätie média -196 °C ~ 1100 °C
Médium kvapalné plynné pevné abrazívne agresívne
 

 

STRUČNÝ PREHĽAD SORTIMENTU PRIEMYSELNÝCH ARMATÚR 

medziprírubové a prírubové klapky s mäkkým tesnením
prírubové klapky nahradzajúce klasické ventily                    
klapky s dvojitou a trojitou excentricitou
klapky s teflonovým tesnením
navarovacie, závitové a prírubové guľové kohúty     
závitové guľové uzávery pre vodu a plyn | atest pitná voda, plyn |                              
nožové posúvače
stavidlá 
rukávové ventily
spätné klapky
spätné ventily
keramické armatúry
klasické ventily
škrtiace - spalinové klapky 
elektromagnetické ventily
poistné ventily
regulačné ventily
armatúry pre cisternové vozidlá, kontajnery
špeciálne armatúry - armatúry pre potravinársky priemysel, protizášľahové armatúry
plastové armatúry - uzatváracie klapky, guľové kohúty, spätné klapky 
ovládanie pre armatúry - ručné, elektrické, pneumatické, hydraulické 


3D modely produktov POLIX
http://www.polix.si/download-3d/