Priemyselné textílie

Vyrábame snímateľné izolačné púzdra z technických tkanín pre zariadenia, armatúry, čerpadlá a potrubia pre limitnú teplotu 280 °C, 500 °C a 900 °C. Snímateľné izolačné púzdra spolu s vyhrievacím odporovým káblom. Špeciálne izolačné materiály pre maximálnu teplotu 900 °C. Ochranné návleky pre zváracie automaty. Priemyselné textílie pre rôzne priemyselné využitie napr. clony, zásteny, ochranné plachty.

Naše video nájdete na tejto adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=24TMpz2zxmUSnímateľné izolačné púzdra z technických tkanín:

umožňujú izolovať zariadenia, armatúry, čerpadlá a potrubia veľmi jednoduchým spôsobom
významne eliminujú tepelné straty a redukujú náklady na energie
zabezpečujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
jednoduché a operatívne nasadenie a snímanie
majú viacnásobné použitie
môžu byť aj umývateľné


Snímateľné izolačné púzdra s vyhrievacím odporovým káblom:

umožňujú zachovať stabilnú teplotu prevádzkového média (napr. asfalt, vosk a pod.)
nedochádza k stuhnutiu prevádzkového média a následne k zatuhnutiu čerpadla, armatúry a ďalších pohyblivých častí strojov a zariadení


Oblasti použita:
turbíny, tlakové nádoby, armatúry, čerpadlá, expazné nádoby, potrubia, potrubné diely, vyhrievané čerpadlá pre Tmax  400 °C a akékoľvek nadrozmerné zariadenia a stroje

Okrem izolácií vyrábame filtre pre silá a iné filtre, ochranné návleky pre technické zariadenia, výpustné vrecia, kompenzátory, izolačné matrace pre extrémne teploty Tmax 1800°C určené pre pece, uzávery horákov, priemyselné pece a ďalšie príslušenstvo na mieru podľa požiadavky prevádzky.


Priemyselné textílie:

umožňujú izolovať a chrániť zariadenia a pracoviská 

Spôsoby použitia:
zásteny a clony pre zváracie pracoviská
protipožiarne plachty
ochranné plachty pre zariadenia a stroje pri zváraní, brúsení, pri rekonštrukciach a pod.


Výroba uvedených produktov je podľa technickej dokumentácie alebo podľa zamerania.Snímateľné izolácie a ďalšie produkty


Data sheet


Naše video nájdete na tejto adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=24TMpz2zxmU