Snímateľné izolácie

EKONOMICKÉ JE IZOLOVAŤ VŠEtkO S TEPLOTOU NAD 70 °C

Vyrábame snímateľné izolačné púzdra z technických tkanín pre zariadenia, armatúry, čerpadlá a potrubia pre limitnú teplotu 280 °C, 500 °C a 900 °C. Snímateľné izolačné púzdra spolu s vyhrievacím odporovým káblom. Špeciálne izolačné materiály pre maximálnu teplotu 900 °C. Ochranné návleky pre zváracie automaty. Priemyselné textílie pre rôzne priemyselné využitie napr. clony, zásteny, ochranné plachty.

Naše video nájdete na tejto adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=24TMpz2zxmU

Uzatvárací prírubový ventil bez snímateľnej izolácie
Uzatvárací prírubový ventil so snímateľnou izoláciouSnímateľné izolácie (izolačné púzdra) z technických tkanín:

umožňujú izolovať zariadenia, armatúry, čerpadlá a potrubia veľmi jednoduchým spôsobom

významne eliminujú tepelné straty a redukujú náklady na energie až o 60 %

rýchla návratnosť investície

zvýšenie živostnosti vyhrievacích prvkov

zníženie okolitej teploty v priestore technických zariadení

zabezpečujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

znížuje sa prašnosť ovzdušia

rýchla montáž a demontáž snímateľnej izolácie

majú viacnásobné použitie

vyhotovenie na mieru podľa požiadaviek prevádzky
Snímateľná izolácia pre klapku GhibsonOblasť použita snímateľných izolácií:

izolácia armatúr

izolácia potrubií

izolácia filtrov

izolácia turbín a generátorov

izolácia hadíc a trubiek

izolácia pecí 

izolácia sušiarní

izolácia vstrekolisov

izolácia akýchkoľvek strojných zariadení s prevádzkovou teplotou nad 70 °C (v prípade požiadavky aj menej ako 70 °C)
Snímateľné izolácie pre technické zariadeniaSnímateľné izolácie (izolačné púzdra) s vyhrievacím odporovým káblom:

umožňujú zachovať stabilnú teplotu prevádzkového média (napr. asfalt, vosk a pod.)
nedochádza k stuhnutiu prevádzkového média a následne k zatuhnutiu čerpadla, armatúry a ďalších pohyblivých častí strojov a zariadení


Oblasti použita:
turbíny, tlakové nádoby, armatúry, čerpadlá, expazné nádoby, potrubia, potrubné diely, vyhrievané čerpadlá pre Tmax  400 °C a akékoľvek nadrozmerné zariadenia a stroje

Okrem izolácií vyrábame filtre pre silá a iné filtre, ochranné návleky pre technické zariadenia, výpustné vrecia, kompenzátory, izolačné matrace pre extrémne teploty Tmax 1800°C určené pre pece, uzávery horákov, priemyselné pece a ďalšie príslušenstvo na mieru podľa požiadavky prevádzky.


Výroba snímateľných izolácii je podľa technickej dokumentácie alebo podľa zamerania


Naše video nájdete na tejto adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=24TMpz2zxmU